Meer meisjes aan het werk

werkgevers verkiezen meisjes boven jongens als werknemers.

Een opvallend cijfer in het rapport van de RSZ :meisjes vertegenwoordigen 57% van de totale groep jobstudenten, jongens 43%. Dat meisjes een groter aandeel hebben in de studentenarbeid dan jongens komt voornamelijk door het feit dat zij sterker vertegenwoordigd zijn in de populairste studentenjobs zoals horeca (goed voor 23% van de studentenjobs) en distributie (22%). Veel werkgevers laten hun klanten in hun restaurant of hun winkel immers liever bedienen door meisjes dan door jongens.

Wat denk jij? Geef je mening!

 

Bron: knack.be

een studentenjob is een must!

Een studentenjob is een springplank naar een vast contract. 

Hoe dan ook is steeds duidelijker dat een studentenjob eigenlijk een must is om later op de arbeidsmarkt je kansen op een “echte” baan te vergroten. Je doet ervaring op en je laat je toekomstige werkgever zien dat je bereid bent om te werken en je in te spannen voor het bedrijf. Daarnaast leer je ook zelf je geld te verdienen en te beheren. Je beseft dan pas wat je moet doen voor die nieuwe jeansbroek of dat nieuwe spelletje.

 

Wat is jouw mening?

 

veilig aan het werk

 5 gouden tips om uw jobstudent veilig aan het werk te zetten

 

De zomer komt eraan! De periode dat uw vaste medewerkers in vakantie gaan en u toch, ondanks de komkommertijd, een helpende hand kan gebruiken. Dan is de jobstudent die een cent wil bijverdienen een welkome oplossing. Om er een geslaagde samenwerking van te maken is het van belang dat u als werkgever van het begin tot het einde waakt over de veiligheid van uw jobstudent. De combinatie van jonge leeftijd en de onervarenheid in het vak is immers een valkuil voor arbeidsongevallen. Laat dit geen beletsel zijn om een jonge kracht aan het werk te zetten. Met volgende tips van Acerta kan u het risico op een arbeidsongeval tot een minimum herleiden.

 

 1. Kies een geschikte kandidaat

Alvorens u een keuze kan maken uit de kandidaten is het belangrijk te weten wie mag werken als jobstudent. In de eerste plaats dient u hierbij rekening te houden met de bij wet vastgelegde minimumleeftijd van vijftien jaar om als jobstudent te kunnen werken. Zolang de jobstudent jonger is dan 18 jaar, valt hij onder de noemer van ‘jeugdige werknemers’ waardoor een medisch onderzoek vóór de start van het werk verplicht is en er enkele beperkingen zijn op het werk dat hij mag uitvoeren.

 

 1. Stel een sluitende arbeidsovereenkomst op

Op het ogenblik dat de jobstudent het werk aanvat, moet er een ondertekende arbeidsovereenkomst bestaan. Naast de persoonsgegevens van u beiden, uurregeling en zo meer, dient u in de overeenkomst ook een functieomschrijving op te nemen. Het correct en zo volledig mogelijk omschrijven van de functie is altijd een belangrijk onderdeel in de strijd tegen arbeidsongevallen, maar zo mogelijk nog belangrijker in een arbeidsovereenkomst voor jobstudenten.

 

 1. Sluit een arbeidsongevallenverzekering af

Van zodra u personeel tewerkstelt, dient u voor deze werknemers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Deze verplichting geldt ook voor uw werknemer die slechts tijdelijk met een arbeidsovereenkomst als student aan de slag is.

 

 1. Zorg voor een veilige arbeidsplaats

Nog voor de student bij u kan starten, zal u moeten nagaan welke risico’s het werk en de werkplaats inhouden voor de veiligheid en de gezondheid van de student. Dit houdt in dat u controleert of de arbeidsplaats veilig ingericht en uitgerust is, of er blootstelling is aan chemische middelen, welke machines of apparatuur de student zal moeten bedienen, welke methodes en procedures de student zal moeten gebruiken bij het uitvoeren van zijn taken, en welk opleidingsniveau en ervaring de student heeft.

 

 1. Informeer op de eerste werkdag

U heeft alle maatregelen getroffen opdat de student veilig van start kan gaan en de eerste werkdag is aangebroken. Van bij aanvang van de arbeid zal u de student het reilen en zeilen binnen uw onderneming moeten toelichten. U zal hem ook moeten wijzen op de mogelijke gevaren die zijn functie inhoudt voor zijn veiligheid of gezondheid en de maatregelen die getroffen zijn om de risico’s te beperken.

 

Bron: Acerta 2014

Student @ Work

Studentenarbeid

Wat is studentenarbeid?

Studentenarbeid is een vorm van arbeid waarbij je als student beschermd bent door een specifiek type contract: de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. De overeenkomst heeft een beperkte duurtijd.

Als jobstudent met een studentenovereenkomst word je beschermd door arbeidswetgeving. Die bepaalt welke arbeid is toegelaten, op hoeveel rust je recht hebt, wanneer je wel en niet mag werken, enzovoort.

Jobstudent en werkstudent: wat is het verschil?

Jobstudent en werkstudent :  Wat is het verschil

Eerst dit: er bestaat geen officiële, wettelijke definitie van ‘jobstudent’ of ‘werkstudent’. Daardoor kunnen we de verwarring tussen deze twee begrippen helaas niet definitief ophelderen. Wel kunnen we je een overzicht geven hoe de begrippen doorgaans worden gebruikt.

Het begrip ‘jobstudent’ wordt meestal gebruikt voor studenten die niet meer dan 50 dagen werken en die dus verminderde sociale bijdragen betalen (ook op deze website gebruiken wij ‘jobstudent’ in deze betekenis).

‘Werkstudent’ wordt in meer dan één betekenis gebruikt.

 • De meest gebruikte betekenis is: een student die de normale sociale zekerheidsbijdragen betaalt op zijn job. Je betaalt die normale bijdragen bijvoorbeeld als je geen studentenovereenkomst kunt afsluiten of als je in het huidige kalenderjaar al 50 dagen hebt gewerkt.
 • Hogescholen en universiteiten verwijzen met ‘werkstudent’ naar studenten die werken en leren combineren. Ze hebben specifieke studiefaciliteiten voor zulke studenten.
  Als je je in deze beschrijving herkent, dan is de kans groot dat je hoofdstatuut niet meer ‘student’ is, zodat je geen studentenovereenkomst meer kunt afsluiten. Je kunt dan niet meer werken tegen verminderde sociale bijdragen.

Het verschil tussen jobstudent en werkstudent zoals het in deze tekst wordt beschreven, is typisch voor het Nederlands. In het Frans liggen de zaken iets anders.

 

Mag ik werken als jobstudent?

Je kunt onder de 50-dagenregeling werken als je:

 • student bent;
 • oud genoeg bent;
 • niet werkt wanneer je geacht wordt opleiding of andere schoolactiviteiten te volgen.

Ben jij student?

Voor de berekening van de sociale bijdragen ben je student als:

 • je middelbaar, hoger of universitair onderwijs volgt;
 • studeren je hoofdactiviteit is en eventuele arbeid daar duidelijk aan ondergeschikt is. Bijvoorbeeld: een werknemer die er na zijn werkuren nog een bachelor bij doet, is geen student.

Je bent geen student meer als:

 • je bij een werkgever een contract hebt van 12 maanden of meer. Na deze 12 maanden kan je dan geen studentenjob meer doen bij die werkgever. Jij en je werkgever betalen vanaf dan sowieso de gewone sociale bijdragen. Bij een andere werkgever kan je wel nog aan de slag als jobstudent.
 • je avondschool of een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan volgt. Ook dan kun je geen studentenjob meer doen.

Het is niet altijd zo makkelijk om uit te maken of je hoofdactiviteit student is. Twijfel je over jouw situatie? Neem dan contact op met het Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werk.

Ben je oud genoeg?

Je moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt om als jobstudent te mogen werken.
Je kunt als jobstudent aan de slag zodra je:

 • 16 jaar oud bent;
 • 15 jaar oud bent bent én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd.

Ga je deeltijds naar school?

Als je deeltijds naar school gaat, kun je alleen als jobstudent werken als je:

 • niet werkt met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst;
 • geen leertijd doormaakt met een leercontract;
 • geen overbruggingsuitkeringen ontvangt (werkloosheidsverzekering);
 • alleen tijdens de schoolvakanties werkt.

 

Ik studeer binnenkort af. Mag ik nog een studentenjob doen?

In principe niet. Een studentenjob is voorbehouden voor studenten. Zodra je afstudeert en je geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van je school, ben je student af – en kan je dus geen studentenjob meer doen. Maar … er is één uitzondering.

Afstuderen in juni

Nadat je bent afgestudeerd in juni kun je nog een echte studentenjob doen in de zomervakantie. Als je in juni je diploma behaalt, aanvaardt de RSZ dat je nog tot 30 september van dat jaar werkt tegen verminderde sociale bijdragen.

Als je na afloop van je studentenjob onmiddellijk bij dezelfde werkgever als gewone werknemer aan de slag gaat, moet de aard van je gewone job duidelijk verschillen van die van je studentenjob. Het is namelijk niet de bedoeling dat je werkgever de studentenjob gebruikt als een proefperiode voor de gewone job.

 

Mag ik als jobstudent bij meerdere werkgevers of een interimkantoor werken?

Ja. Je kunt bij één werkgever blijven of gaan jobhoppen. Het maakt niets uit, als je maar binnen je contingent blijft. Zorg er wel altijd voor dat je een overeenkomst hebt met je werkgever.

 

50 dagen

Wat betekent die 50 dagen?

Als student krijg je van de overheid elk kalenderjaar een pakket van 50 dagen (je ‘contingent’) waarin je minder sociale bijdragen betaalt dan een gewone werknemer.

Met de toepassing Student@work – 50days kun je nagaan hoeveel dagen je nog over hebt. Meer dan 50 dagen werken mag, maar is minder interessant.

 

Ben ik verplicht mijn 50 dagen op te gebruiken?

Ja. Als je werkt met een studentenovereenkomst en je werkt niet wanneer je geacht wordt de onderwijsactiviteiten te volgen, betaal je sowieso de solidariteitsbijdrage voor de eerste 50 dagen. Zolang je nog student bent, is een werkgever ook verplicht om met jou een studentenovereenkomst af te sluiten als hij kan.

Je kan dus zelf niet kiezen of je voor deze dagen de gewone sociale zekerheidsbijdragen betaalt (als ‘werkstudent’) of de solidariteitsbijdragen (als ‘jobstudent’).

 

Mag ik alleen in de zomer als jobstudent werken?

Nee. Sinds 1 januari 2012 is werken als jobstudent helemaal niet meer gebonden aan een seizoen. Jij kiest wanneer je werkt en hoe lang.

Wil je in de zomer van 2012 50 dagen lang ijsjes verkopen? Dat kan. Hou je nog graag een tiental dagen over om later op het jaar bij te klussen als kerstman? Geen enkel probleem.

Wat je ook doet, zorg er in ieder geval voor dat je:

 • binnen je contingentblijft;
 • op post bent voor lessen of andere schoolactiviteiten; op die momenten mag je niet werken als jobstudent.

 

Mag ik meer dan 50 dagen werken?

Wil je meer werken dan de 50 dagen die je van de overheid krijgt? Dat kan, maar dan verlies je het voordeel van de verminderde sociale bijdragen. Vanaf dag 51 zijn de normale sociale bijdragen verschuldigd.

Opgelet: je behoudt voor die extra dagen het statuut van student en je moet dus een studentenovereenkomst hebben. Het enige verschil zit in het bedrag van de te betalen bijdragen.

 

Ik studeer tijdelijk in België. Krijg ik nu ook 50 dagen?

Iedere student die studentenarbeid mag verrichten in België krijgt 50 dagen waarin hij mag werken tegen verminderde sociale bijdragen, ongeacht zijn nationaliteit of afkomst.

Als je niet de nationaliteit hebt van een lidstaat van de Europese Unie of niet komt uit Liechtenstein, Noorwegen, Ijsland of Zwitserland,mag je echter niet altijd in België werken. In die gevallen zijn er beperkingen of zijn er bijkomende verplichtingen die je moet vervullen voor je aan de slag kunt gaan.

 

Ik studeer of woon niet in België maar in een buurland. Krijg ik ook 50 dagen?

Ja. Ook jij hebt recht op 50 dagen waarin je mag werken tegen verminderde sociale bijdragen. De algemene regel is namelijk dat de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn in het land waar je werkt. Als je niet alleen in België maar ook nog in een ander land werkt, dan gelden er speciale regels. Contacteer ons in dat geval voor een advies op maat.

 

Minder sociale bijdragen betalen? Is dat wel legaal?

Geen probleem: je kleurt netjes binnen de lijntjes. De regeling voor verminderde sociale bijdragen op studentenwerk is een uitzondering die in de wet is voorzien. Nog niet overtuigd? Lees het gerust zelf na: hieronder vind je de link naar de tekst van het Koninklijk Besluit

 

Krijg ik volgend jaar opnieuw 50 dagen?

Ja. Zolang je hoofdstatuut student is, mag je per kalenderjaar 50 dagen werken tegen verminderde sociale bijdragen. Je 50 dagen van het nieuwe jaar beginnen dus te tellen voor iedere job die je doet vanaf 1 januari.

Heb je al een job gepland? Dan kun je in Student@work – 50days nagaan of de geplande dagen al in rekening zijn gebracht voor het nieuwe jaar. Ga naar het nieuwe jaar in de kalenderview (alleen met eID en token) of maak een attest voor het nieuwe jaar.

Heb je in het afgelopen jaar meer gewerkt dan 50 dagen? Ook dan krijg je in het nieuwe jaar 50 dagen – als je hoofdstatuut student is natuurlijk.

Opgelet: als je een heel kalenderjaar ononderbroken in dienst bent geweest bij eenzelfde werkgever, dan kun je het jaar daarop geen studentenovereenkomst meer sluiten met die werkgever. Je kunt wel opnieuw bij hem aan de slag met een gewone arbeidsovereenkomst. In dat geval betalen jij en je werkgever ook de gewone sociale bijdragen. Met een andere werkgever kun je wel nog een studentenovereenkomst sluiten.

Heb je nog dagen over van het afgelopen jaar? Dan begin je het nieuwe jaar ook gewoon met 50 dagen. Je kunt namelijk geen dagen overdragen naar een nieuw jaar.

 

ik werk in de horeca. Krijg ik er nog 50 dagen bij?

Ja, je kunt tot 100 dagen werken.

Net als voor ‘gewone’ jobstudenten krijgen gelegenheidswerknemers in de horeca per jaar 50 dagen waarin hun sociale bijdragen lager zijn. Die bijdragen worden niet berekend op het normale loon, maar op een lager forfait. De onlinetoepassing Horeca@work  toont hoeveel dagen er nog over zijn.

Jobstudent in de horeca

Als je als jobstudent in de horeca werkt, dan moet je eerst je 50 dagen als jobstudent opgebruiken voor je je dagen voor gelegenheidarbeid gebruikt. Je kunt de voordelen van de twee systemen dus niet gelijktijdig cumuleren.

In een notendop

De eerste 50 dagen moet je als ‘gewone’ jobstudent werken.

 • Je betaalt verminderde sociale bijdragen op je echte loon.
 • Je dagen gaan af van je Student@work-teller.

Pas daarna kun je gelegenheidswerknemer zijn in de horeca.

 • Je betaalt normale sociale bijdragen op een lager forfaitair bedrag.
 • Je dagen gaan af van de Horeca@work-teller.

In beide gevallen moet je altijd een studentencontract afsluiten.

 

Ik werk maar een paar uur per dag. Telt dat als een volledige gewerkte dag?

Ja, elk dag waarop je werkt telt als één volledig gewerkte dag. Dus ook als je maar een halve dag werkt, of zelfs maar enkele uren, gaat er één dag van je resterende dagen af.

Dat lijkt misschien een nieuwe regel, maar dat is het niet. Met de toepassing Student@work – 50days wordt de verandering van je resterende dagen alleen veel zichtbaarder.

Hoe dan ook, hou rekening met deze regel als je een job van korte duur aanneemt. Je krijgt immers maar een loon uitbetaald voor een paar uur werk, maar er gaat wel telkens een volledige dag af van je resterende dage

 

De studentenovereenkomst

Moet ik een overeenkomst hebben met mijn werkgever?

Ja. Je moet met je werkgever een schriftelijke overeenkomst van bepaalde duur sluiten. Die overeenkomst moeten jij en je werkgever ondertekenen. Je moet van de overeenkomst een kopie ontvangen.

Een studentenovereenkomst is erg belangrijk: ze geeft je zekerheid over je rechten en plichten.

Je kunt een studentenovereenkomst afsluiten voor maximaal 1 jaar. Zodra je langer dan één jaar bij een werkgever hebt gewerkt, wordt je overeenkomst als een gewone arbeidsovereenkomst beschouwd. Je kunt nadien met die werkgever ook geen nieuwe studentenovereenkomst meer afsluiten.

 

Wat moet er in de overeenkomst staan?

Heel wat!

De overeenkomst moet onder meer de volgende gegevens vermelden:

 • je identiteit;
 • een korte functiebeschrijving;
 • de begin- en einddatum van de job;
 • de arbeidsduur;
 • het loon (of de berekeningsbasis en -wijze).

De volledige lijst staat op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, waar je ook een model van een studentenovereenkomst vindt.

 

Kan ik een overeenkomst verbreken?

Ja, de eerste drie dagen worden sowieso als proeftijd beschouwd. Tijdens die proeftijd mag je de overeenkomst beëindigen zonder opzeggingstermijn.

Als je na je proefperiode de overeenkomst wil verbreken moet je wel een opzeggingstermijn respecteren.

Is de duur van de overeenkomst een maand of minder, dan bedraagt de opzeggingstermijn 1 dag. Sloot je een overeenkomst van meer dan een maand, dan moet je een opzeggingstermijn van 3 dagen respecteren.

De opzegging gaat in op de maandag die volgt op de week waarin je de verbreking van de overeenkomst meedeelt aan de werkgever.

 

Kan mijn werkgever de overeenkomst verbreken?

a, dat kan hij. Als je werkgever na de proefperiode de overeenkomst wil verbreken, moet hij wel een opzeggingstermijn respecteren. Die termijn is afhankelijk van de duur van de overeenkomst.

Is de duur van de overeenkomst een maand of minder, dan bedraagt de opzeggingstermijn 3 dagen. Sloot je een overeenkomst van meer dan een maand, dan moet de werkgever een termijn van 7 dagen in acht nemen.

De opzegging gaat in op de maandag die volgt op de week waarin de werkgever je de verbreking van de overeenkomst meedeelt.

 

Kan de overeenkomst een proefperiode bevatten?

Ja. De eerste 3 effectieve arbeidsdagen worden als proeftijd beschouwd. Je kunt je contract gedurende die termijn beëindigen zonder opzegging of vergoeding – en je werkgever kan dat ook. Die regeling geldt ook als ze niet wordt vermeld in je contract

 

Wat als ik een vast contract krijg na afloop van mijn studentenjob?

Eerst en vooral: proficiat! We willen de pret niet bederven, maar er zijn toch een aantal elementen waarmee je rekening moet houden. Het is namelijk niet de bedoeling dat een werkgever waarbij je als gewone werknemer aan de slag gaat je eerst nog vlug een vakantiejob geeft. Je vakantiejob mag met andere woorden geen ‘goedkope proefperiode’ zijn.

Als er een duidelijk verschil is tussen je vakantiejob en je job als gewone werknemer, is er uiteraard geen probleem. Dat is bijvoorbeeld het geval als je een volledig andere functie uitvoert of als je pas een tijd na je vakantiejob als gewone werknemer opnieuw begint te werken bij die werkgever.

Zit je in deze situatie en weet je niet of er voldoende onderscheid is? Neem dan gerust contact op.

 

Kan de overeenkomst een proefperiode bevatten?

Ja. In de ‘Detailweergave’ van Student@work – 50 days krijg je een overzicht van al je studentenjobs. Je vindt er ook het loon dat je hebt verdiend, zodra de werkgever die gegevens heeft doorgestuurd naar de RSZ.

 

Het loon

Hoeveel zal ik verdienen?

Dat is afhankelijk van de sector waarin je gaat werken. Binnen een sector (paritair comité) kunnen er collectieve arbeidsovereenkomsten worden afgesloten waarin het (minimum)loon wordt afgesproken. Je vindt het nummer van je paritair comité in je studentenovereenkomst.

Als er binnen de sector geen overeenkomsten werden afgesloten, wordt je loon bepaald op basis van het gewaarborgde gemiddelde minimummaandinkomen.

 

Bruto en netto: wat is het verschil?

Het brutoloon is het loon dat de werkgever verschuldigd is aan zijn werknemer. De werkgever trekt de sociale bijdragen en de belastingen (bedrijfsvoorheffing) die een werknemer verschuldigd is daarvan af. Het bedrag dat overblijft is het nettoloon.

Als je werkt met een studentenovereenkomst en je blijft binnen je contingent, dan ben je aan de sociale zekerheid alleen een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Die is een stuk lager dan de normale sociale bijdrage.

Als je alleen de solidariteitsbijdrage betaalt, hoef je in de meeste gevallen ook geen belastingen te betalen. Je moet wel een aangifte indienen.

 

Hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen?

Als je werkt met een studentenovereenkomst en je blijft binnen je contingent van 50 kalenderdagen per jaar, dan ben je aan de sociale zekerheid alleen een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Die is een stuk lager dan de normale sociale bijdrage.

De solidariteitsbijdrage bedraagt 2,71% van je brutoloon. Ook je werkgever moet een solidariteitsbijdrage betalen, gelijk aan 5,42% van je brutoloon.

Voor een gewone job ben je over het algemeen een sociale zekerheidsbijdrage verschuldigd van 13,07%. Dat is een algemeen percentage, want er zijn ook een aantal factoren die ervoor kunnen zorgen dat je minder moet betalen. Een paar voorbeelden:

 • Je leeftijd:tot 31 december van het jaar waarin je 18 wordt, moet je minder bijdragen betalen.
 • Je loon:als je weinig verdient, heb je recht op de werkbonus. Dat is een vermindering van sociale bijdragen die ervoor zorgt dat je nettoloon hoger blijft zonder dat je brutoloon stijgt. Je krijgt er ook meer voor terug. Als je de gewone sociale bijdragen betaalt, heb je bijvoorbeeld ook recht op vakantiegeld.

 

Heb ik recht op vakantie en op vakantiegeld? Wat met feestdagen?

Vakantie en vakantiegeld

Vakantie en vakantiegeld zijn alleen voor werknemers die de normale sociale bijdragen betalen. Tijdens de eerste 50 dagen van je vakantiejob betaal je minder sociale bijdragen (de ‘solidariteitsbijdrage’). Je hebt dus ook geen recht op vakantie en vakantiegeld.

Feestdagen

Voor wettelijke feestdagen (Kerstmis, Pasen, nationale feestdag, …) ligt het anders. Daarop kan je wel recht hebben. Er zijn twee mogelijkheden: de feestdag valt tijdens of na je job.

Tijdens je job

Valt de feestdag tijdens je contract? Dan moet je werkgever je het loon voor die dag betalen.

Na je job

Valt de feestdag na afloop van je contract? Dan kan het zijn dat je toch nog recht hebt op uitbetaling van je loon. Het hangt ervan af hoe lang je hebt gewerkt.

 • Heb jeminder dan 15 dagen gewerkt? Dan hoeft je werkgever de feestdag niet te betalen.
 • Heb je 15 dagen tot een maandzonder onderbreking gewerkt? Dan moet je werkgever je loon betalen voor de feestdagen die vallen tijdens de 14 dagen die volgen op het einde van het contract of de tewerkstellingsperiode.
 • Heb je meer dan een maandzonder onderbreking gewerkt? Dan moet je werkgever je loon betalen voor de feestdagen die vallen tijdens de 30 dagen die volgen op het einde van het contract of de tewerkstellingsperiode.

 

Heb ik recht op maaltijdcheques?

Dat zou kunnen.

In principe moet je als student dezelfde voordelen krijgen als een gewone werknemer. Maar opgepast: een werkgever kan er ook voor kiezen om alleen maaltijdcheques toe te kennen aan een bepaalde personeelscategorie. Het is dus best mogelijk dat niet iedereen van het personeel maaltijdcheques krijgt. Bijvoorbeeld: een werkgever kan ervoor kiezen om geen maaltijdcheques te geven aan werknemers die nog maar kort in dienst zijn.

Je vraagt dus beter bij je werkgever na aan welke voorwaarden je moet voldoen om maaltijdcheques te krijgen.

 

Heb ik recht op een vergoeding voor woon-werkverkeer?

Dat is mogelijk. Een werkgever kan aan zijn werknemers een kilometervergoeding betalen voor het woon-werkverkeer of de beroepsverplaatsingen die ze met hun privéwagen afleggen, of tussenkomen in de kosten van verplaatsingen met het openbaar vervoer.

Dat is niet algemeen verplicht, maar is wel voorzien in de cao’s van verschillende bedrijven en sectoren. (Een cao of collectieve arbeidsovereenkomst is een akkoord tussen werknemers en werkgevers over de rechten en plichten van beide partijen.)

In principe moet je als student dezelfde voordelen krijgen als een gewone werknemer. Ga dus na of de gewone werknemers een dergelijke vergoeding krijgen en wat de voorwaarden zijn. Er zijn geen sociale bijdragen verschuldigd op de kilometervergoeding tot een bedrag van 0,3461 euro/km als je je met je eigen wagen verplaatst, of op de terugbetaling van de werkelijke kosten als je met het openbaar vervoer rijdt.

Twijfel je of je in jouw situatie recht hebt op een vergoeding? Neem dan contact op met het Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werk. Zij kunnen je helpen.

 

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Meer dan waarschijnlijk niet.

Of je een eindejaarspremie (‘13de maand’) krijgt van je werkgever, hangt af van wat er in de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) of je contract staat.

Meestal bepalen die overeenkomsten dat je minstens een tijdje (bijvoorbeeld: zes maanden) voor je werkgever moet hebben gewerkt voor je een eindejaarspremie krijgt. Als jobstudent werk je meestal niet lang genoeg om aan die voorwaarde te voldoen.

Krijg je toch een premie? Lucky you! Maar vergeet niet dat van het bedrag van deze premie dezelfde bijdragen worden afgehouden als van je gewone loon.

 

Kinderbijslag

Behoud je het recht op kinderbijslag?

Als je in het eerste, tweede en vierde kwartaal niet meer werkt dan 240 uur, dan blijf je recht hebben op kinderbijslag. Werk je meer, dan krijg je geen kinderbijslag voor het kwartaal waarin je te veel hebt gewerkt.

In het derde kwartaal (zomervakantie) mag je onbeperkt werken als je na de zomer verder studeert. Als je niet verder studeert, dan geldt de 240-uurgrens: werk je meer dan 240 uur, dan heb je geen recht meer op kinderbijslag als student. Ben je ingeschreven als werkzoekende, dan kan je wel nog kinderbijslag krijgen als je maandelijkse inkomen de toegestane limiet niet overschrijdt. Meer informatie over deze limiet vind je op de website van het Federaal Agentschap voor Kinderbijslag (Famifed): VlaanderenBrussel.

Opgelet: als je deeltijds werkt, bijklust als zelfstandige, … dan kunnen er andere regels van toepassing zijn.

 

Moeten mijn ouders meer belastingen betalen?

Alleen als je zoveel verdient dat je niet meer “ten laste” van je ouders bent.

“Ten laste” betekent dat je financieel afhankelijk bent van je ouders. Ouders die kinderen ten laste hebben, betalen minder belastingen.

Verdien je meer dan een bepaald bedrag, dan ben je niet meer ten laste en betalen je ouders meer belastingen. Als je een handicap hebt, kan dat een invloed hebben op het bedrag dat je mag verdienen.

De bedragen die je maximaal mag verdienen, veranderen elk jaar. Dit zijn de bedragen die gelden voor 2015.

 

Jouw gezinssituatie Brutobedrag dat je maximaal mag verdienen
Je ouders worden samen belast. 6500 euro
Je ouders worden alleen belast. 8225 euro
Je ouders worden alleen belast en jij wordt fiscaal als zwaar gehandicapt beschouwd. 9750 euro

 

Opgelet: deze bedragen gelden alleen als je:

 • geen andere bestaansmiddelenhebt dan het loon uit studentenarbeid;
 • geen werkelijke beroepskostenvermeldt op je belastingaangifte (de belastingen rekenen dan een forfaitair bedrag aan).

Zit je in een andere situatie? Of heb je nog een vraag? Neem dan contact op met de FOD Financiën.

 

Moet ik belastingen betalen?

Dat hangt ervan af hoeveel je verdient. Als je inkomsten onder een bepaald bedrag blijven, dan hoef je er geen belastingen op te betalen. Dat maximumbedrag verandert elk jaar. Voor 2015 bedraagt het 9.458,96 euro. Dat is een brutobedrag, na afhouding van de sociale bijdragen.

Opgelet, dat bedrag geldt alleen als je:

 • geen andere belastbare inkomstenhebt dan het loon uit studentenarbeid;
 • geen werkelijke beroepskostenvermeldt op je belastingaangifte (de belastingen rekenen dan een forfaitair bedrag aan).

 

 

Moet ik een belastingaangifte invullen?

Ja, een belastingaangifte is verplicht, ook voor jobstudenten. Ook al blijven je inkomsten ruim onder het bedrag waarbij je wordt belast, je moet toch je belastingaangifte indienen.

 

Bron: Student@work

Hoe vind je snel een job?

1   Ideaal is om in het voorjaar al op zoek te gaan naar een leuke studentenjob.

2. Maar evengoed zijn er ook lastminutejobs in juni, niet alle bedrijven plannen lang op voorhand.

3. Schrijf je snel online in bij een uitzendkantoor of stap er een binnen.

4. Probeer tegelijk ook via andere kanalen: het internet, via familie of vrienden, zet een oproep op je Facebook …

5. Durf. Wil je werken bij een bepaald bedrijf, stap het gewoon binnen en geef je cv af aan

de personeelsverantwoordelijke.

6. Zorg dat je netjes gekleed bent en enthousiast overkomt als je ergens gaat solliciteren.

7. De aanhouder wint. Krijg je geen reactie, loop dan nog eens binnen of bel terug. Een gemotiveerde sollicitant zal          een werkgever sneller over de streep trekken.

8. Neem contact op met je universiteit of hogeschool. Zij zoeken altijd jobstudenten voor de bibliotheek

of voor het onderhoud. Werk vlakbij je kot, makkelijk toch?

9. Ga langs bij je gemeente of stad. Vaak zoeken ze studenten voor hun toeristische en culturele activiteiten

die ze in de zomervakantie organiseren.

10. Eenmaal je die studentenjob te pakken hebt, zorg dan dat je je arbeidscontract al direct vanaf de eerste dag

in handen hebt. Dat is nodig: 21 procent van de studenten werkt zonder contract, bij de min-achttienjarigen

is dat zelfs 32 procent.

 

Bron : jobat.be

Hoe vind je een studentenjob?

Hoe vind je een goede studentenjob?

De zomervakantie komt eraan. Daarmee verschijnen ook de eerste terrasjes en de bijklussende studenten in het straatbeeld. Maar hoe geraak je aan een goedbetaalde studentenjob?

Studentenarbeid in de lift

“Ik verwacht voor deze zomer een stijging van de studentenarbeid tegenover vorig jaar”, vertelt Jacques Hermans, woordvoerder van Randstad. “Tussen juli en september zullen er zo’n 360.000 à 400.000 jobstudenten aan de slag gaan. Door de naweeën van de crisis blijven werkgevers voorzichtig, maar bij pieken en ziekte is studentenarbeid een populaire oplossing. Studenten zijn doorgaans flexibel, zelfstandig en collegiaal.”

En wat met de studies?

Werken is de norm geworden voor studenten. Meer dan 90 procent van hen doet studentenarbeid of vrijwilligerswerk. De combinatie met de studies loopt niet altijd even vlot. Een op de vier studenten erkent dat werken als jobstudent een negatieve impact heeft op zijn studies.

Meest voorkomende jobs

De studentvriendelijkste sectoren zijn: de horeca, grootwarenhuizen en de animatiewereld.

De meest voorkomende studentenjobs zijn:

 • kelner of barman
 • keukenhulp
 • hostess of promomedewerker
 • winkelbediende
 • productiearbeider
 • administratief bediende

 

Wat verdient dat?

Studenten hebben gemiddeld een jaarsalaris van 1.700 euro voor 34 werkdagen.

Hoe ouder, hoe meer je verdient. Onder de 18 jaar krijgen studenten gemiddeld 1.500 euro, boven de 18 jaar verdienen ze gemiddeld 2.100 euro.

 

(bron: Randstad-studie juni 2009)

Mag je alle types werk doen?

Mag je als jobstudent alle taken die een werknemer je geeft uitvoeren?

Als jobstudent ben je vaak een meerwaarde voor een bedrijf. Je bent een goedkope arbeidskracht die geëngageerd is om te komen werken. Maar vaak krijgt een jobstudent de taken die de vaste medewerkers minder graag doen. Maar mag de werkgever de jobstudent eender welk type werk laten verrichten?

Als jobstudent maak je deel uit van een andere arbeidscategorie. Je hebt als jobstudent echter niet de ervaring die de andere werknemers hebben en je loopt dan ook een groter risico op arbeidsongevallen. Daarnaast kunnen ook bepaalde taken invloed hebben op je fysieke of psychische ontwikkeling.

Voor jobstudenten gelden dan ook een striktere regels omtrent de veiligheid die moeten nageleefd en gecontroleerd worden. Zo kunnen werkongevallen of andere risico’s het best worden uitgesloten.  Meestal mag de jobstudent bepaalde taken wel uitvoeren indien er preventieve maatregelen getroffen zijn. Dit kan bijvoorbeeld een voorafgaand medisch onderzoek zijn maar zeker ook het dragen van beschermkledij of werkuitrusting. Denk maar aan een vakantiejob op een bouwbedrijf, de taken die je daar krijgt, voer je liever uit met een veiligheidshelm op en werkschoenen met een stalen tip.

 

Maar in bepaalde gevallen is het verboden om als jobstudent bepaalde taken uit te oefenen. Enerzijds omdat het risico te groot is, anderzijds omdat het te gevaarlijk kan zijn voor iemand zonder ervaring. Zo is het bijvoorbeeld verboden jobstudenten aan te nemen, wanneer zij kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, extreme temperaturen, stralingen of hevige trillingen. Ook met bepaalde machines mag een jobstudent niet werken zonder dat hij ervaring heeft. Denk maar aan lasapparatuur, schiethamers, graafmachines,… Tenslotte mag de jobstudent ook niet tewerkgesteld worden op werkvelden waar gevaarlijke activiteiten plaatsvinden zoals arbeidsplaatsen met brand- of ontploffingsgevaar, autopsieplaatsen of chemische afdelingen.

 

Welke taken mag je werkgever je als jobstudent dan wel laten uitvoeren? 

Alle bovenstaande werkomstandigheden mag je als jobstudent dus niet uitvoeren maar natuurlijk zijn er altijd achterpoortjes. Als je aan bepaalde voorwaarde voldoet mag je deze activiteiten wel uitvoeren.

 • Eerst en vooral moet je minimum 18 jaar oud zijn.
 • Je mag bepaalde werkzaamheden uitvoeren waarvoor er een algemeen verbod geldt als je voor die bepaalde opdracht een overeenstemmende opleiding hebt gevolgd. (Zo mag een jobstudent laswerk verrichten als hij op school de vaardigheid van lassen geleerd heeft en daarvoor een diploma behaalde)
 • Ook je werkgever moet vooraf advies vragen aan het comité voor preventie, bescherming op het werk en aan de preventieadviseur.

Je mag dus als jobstudent eender welk type werk uitoefenen zolang het geen direct gevaar met zich meebrengt. Lijkt dit jou allemaal te ingewikkeld voor een studentenjob, dan kan je ook altijd gewoon een arbeidsplaats zonder rechtstreekse risico’s zoeken 🙂

What’s in a name?

Elke student krijgt vroeg of laat eens te maken met geldgebrek. Daarom moeten we ook vaak bedelen bij mama en papa voor een extra centje. Sommige studenten geven hun geld uit aan pintjes, de andere aan kledij, voeding of games. Om toch een beetje een balans te vinden tussen je uitkomsten en je inkomsten kan je gaan werken. Enorm veel studenten hebben een studentenjob. Deze zomer waren er zelfs iets minder dan 200000 studenten aan de slag.

Dus werken en studeren tegelijk kan zeker. Ikzelf ben nu voor het tweede jaar werkstudent en dat werkt prima. Zolang je maar goed plant en veel vrienden maakt (voornamelijk om notities uit te wisselen). Maar een vaste job met vaste uren combineren is vaak niet simpel. Zeker niet als je de combinatie moet maken tijdens de examens. Dan moet je al vakantie krijgen van je baas om te studeren en examens te maken en dat is zeker niet evident. Om dan nog maar over de afgunst van je collega’s te zwijgen. Maar voor alles is er een oplossing!

Op studentenarbeid.be kan je een platform terug vinden waar mensen in de binnenstad van Antwerpen klusjes kunnen opzetten die studenten kunnen uitvoeren wanneer ze tijd hebben. Misschien zelfs tussen hun lessen door. Zo kunnen ze toch wat geld samensprokkelen, geen lessen missen en ’s avonds nog op zwier gaan. Zo kan je bijvoorbeeld je haag laten scheren, een babysit zoeken, een student voor je naar de winkel laten gaan,… Het is de bedoeling dat de site een wisselwerking wordt tussen vraag en aanbod. De student kan dan reageren op het zoekertje en zo verder alles met de klant regelen. Ook een student kan een job aanbieden voor een andere student. Als hij geen zin heeft om zijn kot op te ruimen, maar wel de mogelijkheid heeft om er iemand voor te betalen, is de keuze al snel gemaakt. Beide partijen beslissen zelf hoeveel euro ze willen geven en krijgen voor de opdracht. Vanaf dat beide partijen akkoord zijn is er een overeenkomst.

Veel Succes in je zoektocht naar werk of werkwilligen!