veilig aan het werk

 5 gouden tips om uw jobstudent veilig aan het werk te zetten

 

De zomer komt eraan! De periode dat uw vaste medewerkers in vakantie gaan en u toch, ondanks de komkommertijd, een helpende hand kan gebruiken. Dan is de jobstudent die een cent wil bijverdienen een welkome oplossing. Om er een geslaagde samenwerking van te maken is het van belang dat u als werkgever van het begin tot het einde waakt over de veiligheid van uw jobstudent. De combinatie van jonge leeftijd en de onervarenheid in het vak is immers een valkuil voor arbeidsongevallen. Laat dit geen beletsel zijn om een jonge kracht aan het werk te zetten. Met volgende tips van Acerta kan u het risico op een arbeidsongeval tot een minimum herleiden.

 

  1. Kies een geschikte kandidaat

Alvorens u een keuze kan maken uit de kandidaten is het belangrijk te weten wie mag werken als jobstudent. In de eerste plaats dient u hierbij rekening te houden met de bij wet vastgelegde minimumleeftijd van vijftien jaar om als jobstudent te kunnen werken. Zolang de jobstudent jonger is dan 18 jaar, valt hij onder de noemer van ‘jeugdige werknemers’ waardoor een medisch onderzoek vóór de start van het werk verplicht is en er enkele beperkingen zijn op het werk dat hij mag uitvoeren.

 

  1. Stel een sluitende arbeidsovereenkomst op

Op het ogenblik dat de jobstudent het werk aanvat, moet er een ondertekende arbeidsovereenkomst bestaan. Naast de persoonsgegevens van u beiden, uurregeling en zo meer, dient u in de overeenkomst ook een functieomschrijving op te nemen. Het correct en zo volledig mogelijk omschrijven van de functie is altijd een belangrijk onderdeel in de strijd tegen arbeidsongevallen, maar zo mogelijk nog belangrijker in een arbeidsovereenkomst voor jobstudenten.

 

  1. Sluit een arbeidsongevallenverzekering af

Van zodra u personeel tewerkstelt, dient u voor deze werknemers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Deze verplichting geldt ook voor uw werknemer die slechts tijdelijk met een arbeidsovereenkomst als student aan de slag is.

 

  1. Zorg voor een veilige arbeidsplaats

Nog voor de student bij u kan starten, zal u moeten nagaan welke risico’s het werk en de werkplaats inhouden voor de veiligheid en de gezondheid van de student. Dit houdt in dat u controleert of de arbeidsplaats veilig ingericht en uitgerust is, of er blootstelling is aan chemische middelen, welke machines of apparatuur de student zal moeten bedienen, welke methodes en procedures de student zal moeten gebruiken bij het uitvoeren van zijn taken, en welk opleidingsniveau en ervaring de student heeft.

 

  1. Informeer op de eerste werkdag

U heeft alle maatregelen getroffen opdat de student veilig van start kan gaan en de eerste werkdag is aangebroken. Van bij aanvang van de arbeid zal u de student het reilen en zeilen binnen uw onderneming moeten toelichten. U zal hem ook moeten wijzen op de mogelijke gevaren die zijn functie inhoudt voor zijn veiligheid of gezondheid en de maatregelen die getroffen zijn om de risico’s te beperken.

 

Bron: Acerta 2014